Het platform voor onderzoek over Brussel

Het platform voor onderzoek over Brussel

Het platform voor onderzoek over Brussel

Het platform voor onderzoek over Brussel

Het platform voor onderzoek over Brussel

Voorstelling van het BSI

Wie zijn wij?

Het Brussels Studies Institute (BSI) werd opgericht in het kader van een samenwerkingsakkoord tussen de drie Brusselse universiteiten ULB, VUB en Université Saint-Louis. Het BSI functioneert als contact- en coördinatie-platform wat betreft het academisch onderzoek over Brussel, met bijzondere aandacht voor de humane wetenschappen. 

Het BSI vervangt op geen enkele manier bestaande of mogelijk toekomstige structuren en beperkt zich ook niet tot de onderzoekscentra van de drie bovengenoemde universiteiten. De doelstelling is (geleidelijk) een interuniversitair en interdisciplinair netwerk uit te bouwen, dat allerhande diensten aanlevert voor onderzoekers die zich onderzoeksmatig met Brussel bezig houden enerzijds en anderzijds te functioneren als een interface met de verschillende actoren van de Brusselse maatschappij.

Zo wil het BSI meer onderzoek over Brussel promoten en ondersteunen en tegelijk coördineren. Daarnaast stelt het BSI zich uitdrukkelijk tot doel de kennis over Brussel te delen en te verspreiden, zowel met openbare besturen als met het middenveld en geïnteresseerde burgers.


Waarom een Brussels Studies Institute ?

Clichés en mythes over Brussel? Die zijn er meer dan voldoende … Maar ze zijn niet zo gemakkelijk tegen te gaan. Daarom is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek absoluut noodzakelijk. Daardoor ontstaat immers een solide reflectiebasis voor zowel het Brussel-onderzoek zelf als voor actuele en toekomstige debatten over de stad. Momenteel is er al heel wat informatie over Brussel aanwezig, maar die vaststelling vormt tegelijk een zwakte: overzichtswerken en een synthetisch beeld van bepaalde problematieken ontbreken immers. Bovendien wordt het Brussel-onderzoek (te) vaak gevoerd vanuit een welbepaalde, specifieke wetenschappelijke discipline, waardoor inter- en multidisciplinaire analyses van de stedelijke complexiteit (samen met actoren op het terrein) verre van evident zijn.


De missie van het BSI is dus vierledig

 
1
De samenwerking tussen de Brusselse universiteiten bevorderen
2
Het onderzoek over Brussel “ontschotten”, door een interdisciplinaire benadering te promoten
3
De wisselwerking tussen de taalgroepen aanmoedigen door activiteiten in drie talen (Frans, Nederlands en Engels) te realiseren
4
Functioneren als interface met actoren van de Brusselse samenleving
 

Het BSI wil zo uitgroeien tot het interuniversitaire en interdisciplinaire observatorium van de wetenschappelijke kennis over Brussel.

 

Ontdek hier de onderzoekscentra, die lid zijn van het BSI

Hoe BSI lid worden ? Meer informatie hier

 


Samenstelling van de Raad van Beheer

Voorzitter

 

Vice-Voorzitters

 

Leden

 

Gecoöpteerde leden

 • Alain Deneef
 • Laurence Jenard
 • Gabriel Maissin

Directeur

Adjunct

Onderzoekscoördinator

Administratieve adjunct

 • Monya Roqdi - mroqdi(at)ulb.ac.be

Communication managers


Brussels Academy

 • Eric Corijn - eacorijn(at)vub.ac.be
 • Louise Deblieck - louise.brusselsacademy(at)gmail.com
 • Jessica van de Ven - jessica.van.de.ven(at)vub.ac.be

Comité van het Brussels Studies tijdschrift

 • Publicatiedirecteur : Michel Hubert - michel.hubert(at)usaintlouis.be
 • Redactiesecretaris : Benjamin Wayens - bwayens(at)brusselsstudies.be
 • Adjunct-redactiesecretaris : Stefan De Corte - sdecorte(at)vub.ac.be
 • Redactieassistente : Emilie Vossen - emilie.vossen(at)usaintlouis.be

Onderzoekers aangesteld op BSI projecten

 

In de kijker

 

Meer informatie : zie "news"

Opgericht door

  

Gesteund door

Postal Address: Visiting Address:
ULB CP 129/04 Avenue Depage 1
Av. F.D. Roosevelt 50 B-1000 Brussels
B-1050 Brussels  
slessurb.isb@ofni
link